Sesje przychodzące PKO BP:

Przelew zostanie zaksięgowany na rachunku banku o godzinie: 

11:30 I sesja ELIXIR PKO BP
15:10 II sesja ELIXIR PKO BP
17:30 III sesja ELIXIR PKO BP

Sesje wychodzące PKO BP:

Przelew zostanie wysłany z banku o godzinie:

08:00 I sesja ELIXIR PKO BP
11:45 II sesja ELIXIR PKO BP
14:30 III sesja ELIXIR PKO BP

Źródło – strona PKO BP:

https://www.pkobp.pl/bankowosc-elektroniczna/ipko/transakcje/sesje-przychodzace-i-wychodzace-elixir/

Bank PKO BP – historia

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski – PKO BP została założona 7. lutego 1919 roku, w związku z czym już niedługo przypadnie setna rocznica jego powstania. Bank założony był pod nazwą Pocztowa Kasa Oszczędności na podstawie dekretu wydanego przez Józefa Piłsudskiego, a jej pierwszym dyrektorem był Hubert Ignacy Linde. Była ona instytucją państwową, nad którą kontrolę sprawowały ówczesne władze (osobowość prawną uzyskała w roku 1920). Pierwsze oddziały Kasy znajdowały się w Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Katowicach i Łodzi. Jako pierwszy cel PKO postawiło sobie wprowadzenie do obiegu zamiast marki polskiej polskiego złotego. W roku 1925 ówczesny Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Stanisław Grabski, podpisał list nakazujący wpajanie młodzieży od najmłodszych lat zasad oszczędzania. Wprowadzając te ideę w życie, PKOutworzyło SKO – Szkolne Kasy Oszczędności. Przed wojną PKO miało duży wpływ na rozwój płatności bezgotówkowych – w formie czeków. Obrót bezgotówkowy w czekach był większy półtorakrotnie od obrotu gotówkowego. W czasie niemieckiej okupacji na ziemiach polskich bank był zarządzany przez władze niemieckie. Po zakończeniu wojny Kasa wznowiła swoją działalność, a w roku 1950 Kasę zlikwidowano, a jej agenda została przejęta przez Powszechną Kasę Oszczędności. W latach 1975-1987 Kasabyła częścią Narodowego Banku Polskiego, zachowała jednak swoją tożsamość. W roku 1987 Kasa odzyskała niezależność i rozpoczęła funkcjonowanie pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy. 12 kwietnia 2000 roku bank został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą, która funkcjonuje do dzisiaj – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski. Przed rokiem 2000 została uruchomiona pierwsza strona internetowa banku oraz odział internetowy e-PKO. Bank od 10 listopada 2004 roku jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Warto nadmienić, że PKO BP jako jeden z pierwszych banków w Polsce wprowadził opcję płatności mobilnych (aplikacja IKO) oraz możliwość założenia konta bankowego przez najmłodszych (PKO Junior).

Bank PKO BP w liczbach

Bank PKO BP to bank uniwersalny, co oznacza, że świadczy usługi zarówno dla osób fizycznych, jak i podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz wielkich korporacji – jego działalność nie ma konkretnego profilu, a w ofercie ma wszystkie lub większość prawnie dozwolonych czynności bankowych. Bank jest notowany na GPW i należy do WIG 20, czyli największych 20 spółek giełdowych. Jego siedziba znajduje się przy ulicy Puławskiej 15 w Warszawie. Obecnie funkcję prezesa banku pełni Zbigniew Jagiełło (od roku 2009). Kapitał własny banku wynosi 1 250 000 000 zł, a w trzecim kwartale 2018 roku osiągnął zysk netto 2,73 mld zł. Aktywa banku są warte 306 mld zł, co stawia go na pierwszym miejscu w rankingu największych banków w Polsce. Bank zatrudnia ponad 29 tysięcy pracowników i posiada 1163 odziały w całej Polsce, w tym:

  • 1121 oddziałów detalicznych;
  • 42 oddziały korporacyjne;
  • 590 agencji.

Klienci banku mogą korzystać z 3146 bankomatów oraz 1054 wpłatomatów. Obecnie w banku otworzonych jest 7,36 rachunków, wydanych jest 8,77 mln kart bankomatowych i 919 tys. kart kredytowych.

Sesje ELIXIR PKO BP – Godziny księgowania PKO

Bank PKO BP, jak wszystkie banki w Polsce, jest częścią systemu ELIXIR, czyli elektronicznego systemu rozliczeń między bankami, za pośrednictwem którego są realizowane przelewy na rachunkach bankowych. Realizacja zwykłych przelewów następuje w dni robocze. Sesje przychodzące, w czasie których księgowane są przelewy przychodzące w banku PKO BP są realizowane w godzinach:

  • 11.30
  • 15.10
  • 17.30

W przypadku przelewów wychodzących (w ramach sesji wychodzących) – godziny ich realizacji są następujące:

  • 8.00
  • 11.45
  • 14.30

Przelewy, które zostaną zlecone w dni ustawowo wolne od pracy lub weekendy są realizowane w pierwszym dniu roboczym, przypadającym po dniu wolnym. Jeżeli klient życzy sobie przelew natychmiastowy, może skorzystać z opcji przelewu natychmiastowego w sesji EXPRES ELIXIR, bank PKO BP pobierze jednak za taki przelew dodatkową opłatę. Opłaty za tego typu przelewy są pobierane w większości banków.

Oceń naszą wiedzę: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...