Sesje przychodzące Pekao SA:

Przelew zostanie zaksięgowany na rachunku banku o godzinie:

10:00 I sesja ELIXIR Pekao SA
15:00 II sesja ELIXIR Pekao SA
17:30 III sesja ELIXIR Pekao SA

 

Sesje wychodzące Pekao SA:

Przelew zostanie wysłany z banku o godzinie:

08:30 I sesja ELIXIR Pekao SA
12:30 II sesja ELIXIR Pekao SA
15:00 III sesja ELIXIR Pekao SA

Źródło – strona Pekao SA:

https://www.pekao.com.pl/korporacje/bankowosc-elektroniczna/przelewy-krajowe.html

Bank Pekao SA

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank Pekao SA) to polski bank uniwersalny, który założony został 17 marca 1929 r. jako komercyjny bank państwowy w formie spółki akcyjnej. Od 1996 roku nieustannie logiem spółki jest żubr. W 1998 roku bank wszedł na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. 52% akcji spółki należy do włoskiego konsorcjum UniCredit oraz Allianz Aktiengesellschaft. W czerwcu 2017 roku zarząd nad Pekao SA przejęły dwie spółki, których kontrolne pakiety akcji są w posiadaniu Skarbu Państwa. W skład Grupy Banku Pekao S.A. wchodzą instytucje finansowych i niefinansowe, które oferują wszystkie dostępne w Polsce usługi finansowe przeznaczone dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Spółkami zależnymi dla Pekao SA są Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o., Centrum Kart S.A., Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o., Pekao Bank Hipoteczny S.A., Pekao Faktoring Sp. z o.o., Pekao Financial Services Sp. z o.o., Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. w likwidacji, Pekao Investment Banking S.A., Pekao Leasing Sp. z o.o., Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w likwidacji, Pekao Property S.A. oraz Pekao Investment Management S.A. Spółki pośrednio zależne to z kolei FPB Media Sp. z o.o. oraz Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Historia Banku Pekao SA

Bank Pekao SA powstał w Warszawie z końcem 1929 roku i działał głównie za granicą, obsługując polskich emigrantów. Spółka realizowała zadania w zakresie ochrony oszczędności “wychodźstwa polskiego”, operacji kredytowych oraz obsługi finansowej eksportu i importu polskiego. Na początku
1930 roku otwarto pierwszą zagraniczną siedzibę Pekao SA w Paryżu. Kolejne oddziały powstawały w Nowym Jorku, Buenos Aires i Tel Awiw. Po wybuchu II Wojny Światowej, Centrala Banku nieustannie była przenoszona, jednak większość placówek nadal obsługiwała zagranicznych klientów. Po II Wojnie Światowej bank wznowił działalność operacyjną i obrót przekazowy z zagranicą. Kolejne lata działalności to tworzenie spółek odpowiedzialnych za eksport wewnętrzny. W Nowym Jorku powstało Pekao Trading Corporation a w Toronto Pekao Trading
Company Limited. Podobne spółki powstały również w RFN i Australii. Od 1952 roku Bank Pekao SA zaczął udostępniać klientom towary we własnych placówkach. Od lat 70. zadania banku były coraz bardziej zorientowane na obsługę dewizową, w tym obsługę rachunków walutowych. Prawdziwy przełom nastąpił wraz z reformą systemu bankowego w 1989 roku, kiedy to Bank zaczął realizować strategię tworzenia banku uniwersalnego.Powstała wówczas pełna oferta w zakresie bankowości detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej. W 1996 roku utworzono Grupę Bankową Pekao S.A., w której obok Banku Pekao SA, znalazły się trzy banki zależne. Były to Bank Depozytowo-Kredytowy SA w Lublinie, Pomorski Bank Kredytowy SA w Szczecinie oraz Powszechny Bank Gospodarczy SA w Łodzi. Wówczas wybrane zostało także logo grupy, którym do chwili obecnej jest żubr. W 1998 roku Bank Pekao SA wszedł na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. W 1998 r. uruchomiono pierwszy Oddział Elektroniczny Grupy Pekao S.A. a klienci otrzymali dostęp do rachunków poprzez Internet. 1 stycznia 1999 roku to moment przełomowy, w którym cztery banki połączyły się w jeden uniwersalny bank pod wspólną nazwą Bank Pekao SA. 23 czerwca 1999 roku konsorcjum UniCredito Italiano i Allianz Aktiengesellschaft zakupiło pakiet 52,09% akcji spółki. Rok później Skarb Państwa sprzedał w ofercie publicznej, która skierowana została do inwestorów krajowych, 4,79% akcji Banku. W następnych latach Bank systematycznie zmniejszał zaangażowanie w zagraniczne banki afiliowane, jednocześnie rozpoczynając programy kumulujące środki finansowe, m.in. w 2002 roku program emisji obligacji. W 2002 roku podpisano umowę z firmą Euronet
Worldwide, dzięki której klienci Banku mogą bezprowizyjnie korzystać z 500 bankomatów Euronetu. W tym samym roku rozpoczęto wdrażanie nowego systemu informatycznego, w ramach którego poszerzono dostęp do rachunków za pomocą różnych kanałów dystrybucyjnych, w tym Internetu. Dwa lata później system został wprowadzony do wszystkich placówek Banku. Obecnie Bank Pekao SA jest w ścisłej czołówce polskich instytucji finansowych.

Sesje Pekao SA – Godziny księgowania Pekao SA

Dokonując transakcji bankowych warto wiedzieć, w jakich godzinach realizowane są sesje Elixir, czyli sesje rozliczeń międzybankowych. W Banku Pekao SA sesje wychodzące realizowane są o godzinie 08:30, 12:30 oraz 15:00. Bank zastrzega, że wszelkie przelewy wychodzące, które zostały złożone w dniu wolnym od pracy lub po ostatniej sesji wychodzącej, realizowane są w najbliższym dniu roboczym. Dla przelewów przychodzących zaplanowane są trzy sesje przychodzące w godzinach 11:00, 15:00 oraz 17:30. 

Oceń naszą wiedzę: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...