Sesje przychodzące Bank BPH:

Przelew zostanie zaksięgowany na rachunku banku o godzinie:

11:45 I sesja ELIXIR Bank BPH
15:45 II sesja ELIXIR Bank BPH
17:00 III sesja ELIXIR Bank BPH

Sesje wychodzące Bank BPH:

Przelew zostanie wysłany z banku o godzinie:

10:30 I sesja ELIXIR Bank BPH
14:30 II sesja ELIXIR Bank BPH
17:00 III sesja ELIXIR Bank BPH

Źródło – strona banku BPH:

https://www.bph.pl

Bank BPH S.A.- bank hipoteczny

Bank Przemysłowo – Handlowy w chwili obecnej, funkcjonuje jako bank hipoteczny. Przed rokiem 2016, bank BPH pełnił rolę banku uniwersalnego. Historia banku sięga roku 1989. 

Historia Banku Przemysłowo Handlowego BPH S.A.

W roku 1989, nastąpiło wydzielenie banków komercyjnych, ze struktur Narodowego Banku Polskiego. Bank BPH S.A. również powstał na skutek tych działań, a od roku 1995 akcje Banku Przemysłowo Handlowego S.A. były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w stolicy. 6 lat później, akcje notowane były również na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W roku 2001, na skutek połączenia z bankiem PBK, bank uplasował się na trzeciej pozycji w Polsce, pod względem wielkości aktywów. Bank Pekao S.A., przejął 80 % aktywów tego ogólnopolskiego banku uniwersalnego, w roku 2007. Następnie, po upływie roku, Bank Przemysłowo Handlowy S.A. został wykupiony przez ogromną instytucję finansową o zasięgu międzynarodowym – General Electric Company. W związku z przejęciem przez tą korporację również banku GE Money Bank – nastąpiło połączenie obu instytucji. W roku 2016, doszło do przejęcia większej części działalności banku BPH S.A. przez bank Alior Bank S.A. Fuzja, nie obejmowała jedynie usług, związanych z obsługą kredytów hipotecznych i funduszy inwestycyjnych, które oferowane były przez bank BPH przed rokiem 2016. 

Ostatecznie, fuzja zakończona została w 2017 roku i proces połączenia banków, okrzyknięty został rozwiązaniem ekspresowym. Następnie, nastąpiła integracja w sferze oferowanych usług. Konta klientów, którzy nie są w trakcie spłaty kredytów hipotecznych, zostały przeniesione do Alior Bank S.A.. Przygotowano kadrę wspierającą integrację, zwiększono liczbę pracowników obsługi klienta i uproszczono opcje platformy internetowej. Użytkownicy, otrzymali stosowne instrukcje: przez dłuższy czas, możliwe było użycie danych do logowania identycznych z tymi, które podane zostały w banku BPH. Obecnie, każdy z tych klientów otrzymał zalecenie, aby stosować nowy login i utworzyć nowe hasło. Przekazane zostały również, nowe karty płatnicze banku Alior Bank S.A. Alior Bank S.A., po przeprowadzeniu fuzji z Bankiem Handlowo-Przemysłowym, może poszczycić się wysoką pozycją, w czołówce polskich banków, pod względem wartości sumy bilansowej. 

Obecnie, bank BPH nadal stanowi część grupy General Electric Company. Działalność banku, ogranicza się w tej chwili do obsługi klientów indywidualnych, którzy aktualnie spłacają kredyty hipoteczne, udzielone przez bank przed fuzją. 

Bank BPH S.A, dla swoich klientów, udostępnia bankowość elektroniczną, w ramach której, mogą oni regularnie przeglądać stan konta: liczbę i kwotę pozostałych rat kredytowych, historię dotychczas uiszczonych wpłat. Bank umożliwia również skorzystanie z opcji ubezpieczenia oraz usług Rzecznika Klientów Banku BPH.

Sesje przychodzące i sesje wychodzące w banku BPH S.A.

Przelewy przychodzące, powinny na koncie zaksięgować się w następujących godzinach.

1. 10:30 – 11:00

2. 14:30 – 15:00

3. 17:00 – 17:30

Przelewy wychodzące banku BPH S.A. – godziny ich realizacji to trzy stałe punkty w ciągu dnia. 

Sesje eliksir: 

1. 8:00

2. 12:00

3. 15:30

Sesje w Banku Przemysłowo-Handlowym S.A. realizowane są tylko w dni robocze. 
Klienci banku BPH, którzy swoje konta przenieśli do Alior Bank S.A, w wyniku fuzji tych dwóch banków, kierować powinni się aktualnymi godzinami realizacji przelewów w banku Alior Bank S.A. Są to następujące godziny:
Sesje elixir wychodzące:

1. 9:30 (godzina graniczna zlecenia przelewu to 8:20)

2. 13:30 (godzina graniczna zlecenia przelewu to 12:20)

3. 16:00 (godzina graniczna zlecenia przelewu to 15:10)

Przelewy przychodzące realizowane są w porach:

1. 11:00 – 12:00

2. 15:00 – 15:30

3. 17:00 – 17:30

Klienci indywidualni i biznesowi banku, mają również możliwość skorzystania z opcji przelewów natychmiastowych Express Elixir: wykonywane 7 dni w tygodniu przelewy natychmiastowe, docierają do odbiorcy w ciągu kilku sekund. Przy pomocy systemu Express Elixir, możliwe są przelewy natychmiastowe nawet dużych kwot: do 100 000 zł

Oceń naszą wiedzę: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...