Tabela rozmiarów – wymiary i rozmiary

Niniejsza strona ułatwia rozeznanie się w różnego rodzaju rozmiarach (wymiarach, przelicznikach jednostek). Obejmuje swoim zakresem wszelkie wartości mierzalne i możliwe do zapisania liczbowo takie jak na przykład waga, czas, ilość, gramatura, przestrzeń i tym podobne. Rozmiar posiada wszystko to, co można zmierzyć i opisać wartością liczbową.

Co to jest rozmiar?

Tak naprawdę trudno odnaleźć jednoznaczną definicję. Na podstawie hasła zawartego w Słowniku Języka Polskiego można określić, że rozmiar jest to pojęcie mające trzy podstawowe znaczenia:

  • to mierzalna wielkość materialnych przedmiotów, które mogą być rozpatrywane i opisywane ze względu na ich długość, szerokość, wysokość czy głębokość;
  • jest to zakres (inaczej znaczenie, stopień) nasilenia danego zjawiska czy stanu itp.;
  • należy do kategorii pojęć handlowych do określania wielkości każdego rodzaju odzieży oraz obuwia.

Opis obejmujący dany rozmiar może być ogólny lub bardzo uszczegółowiony, w zależności od tego, jakiej części otaczającej nas rzeczywistości dotyczy. Niektóre wymiary dotyczą przedmiotów materialnych, spotykanych na co dzień, inne opisują bardziej abstrakcyjne sektory świata.

Jakie jakie są najczęściej używane rozmiarówki?

Rozmiarówka, która należy do opisywania najczęściej używanych w codziennym życiu rzeczy, obejmuje przede wszystkim wymiary odzieży czy butów, jak również miary przestrzenne (między innymi długości, szerokości, wysokości, głębokości, objętości, pojemności, powierzchni i tym podobne) oraz czasowe (czyli np. sekunda, minuta, godzina, doba, tydzień, miesiąc, rok, wiek, tysiąclecie itp.) wraz z ich uszczegółowieniem. Bardziej uszczegółowione kategorie obejmują rozmiar konkretnych przedmiotów np. materiałów szkolnych czy biurowych (jak np. zeszyty, kartki, koperty, obwoluty itp.) czy zjawisk niematerialnych, ale mierzalnych (np. prędkość podczas jazdy samochodem, wysokość nad poziomem morza i wiele innych).

Tabela rozmiarów – jakie obejmuje wartości?

Dla ułatwienia przyswojenia informacji dotyczących rozmiaru różnych przedmiotów czy zjawisk, została wymyślona kategoryzacja, czyli tabela rozmiarów. Dzięki temu w bardzo szybki sposób można zorientować się, jakie wymiary mają np. buty. Czytelny zapis w tabeli obejmuje kilka najważniejszych informacji. W przypadku przedmiotów mierzalnych może być zawarta treść dotycząca np. długości, szerokości, wysokości, wagi, obwodu i innych wartości opisujących dany przedmiot materialny lub mierzalne zjawisko. Rozmiarówka pomaga w szybki sposób zorientować się w opisie interesującego zagadnienia. Może być przydatna podczas zakupów, gotowania, jak również wykonywania różnego rodzaju prac.

Wymiary według standaryzowanych norm w różnych krajach

Wymiary określające większość rzeczywistości mierzalnych i opisywalnych dzięki wartościom liczbowym w większości przypadków zostały określone przez międzynarodowe lub rejonowe standaryzacje ich norm. Istnieją normy światowe dotyczące opisu pewnych zjawisk czy przedmiotów, dzięki którym niezależnie od zakątka, w którym się przebywa, można spokojnie rozeznać się w danych wartościach. Istnieją również określone rozmiarówki rejonowe (np. tylko Europejskie, Amerykańskie, jak również ustalone indywidualnie w poszczególnych państwach). Im większe uszczegółowienie, tym trudniej rozeznać się w tabeli rozmiarów. Standaryzacja i uogólnienie ułatwia w zdecydowany sposób określanie mierzalnych wartości, niezależnie od kraju zamieszkania.

Informacje jakie zostały zamieszczone na tej stronie umieszczone zostały głównie w celu ogólnoinformacyjnym. Jej główną ideą jest zapoznanie użytkowników z rodzajami rozmiarów oraz ułatwienie odszukiwania w jednym miejscu informacji o przydatnych w codziennym życiu wartościach. Autor zapewnia wyłącznie pośrednictwo w podawaniu niniejszych danych na użytek korzystających. Jednocześnie informujemy, że nie składamy żadnych oświadczeń czy zapewnień jeśli chodzi o dokładność, poprawność, aktualność, zupełność, jak również przydatność podanych na stronie danych dotyczących zagadnień mieszczących się w poszczególnych sekcjach.